Co to jest ADHD
 Kim jesteśmy
Jesteśmy rodzicami dzieci z ADHD. 
Wspomagają nas dwie panie psycholog, oraz pani pedagog- terapeutka (kinezjologia edukacyjna  ,
 arteterapia), mamy w swoim gronie także kilkoro pedagogów


Co robimy
Prowadzimy grupy wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD.
Pierwsza grupa wsparcia powstała w styczniu 2004.
 Udział w grupie umożliwia usyskanie wielu niezbędnych 
informacji i porad,wzmacnianie pozytywnych uczuć i postaw , 
poprawę samooceny co do funkcjonowania w roli rodzica.

Prowadzimy kilka grup terapeutycznych dla dzieci.

Inicjujemy i przeprowadzamy wiele inicjatyw mających na celu pomoc dzieciom nadpobudliwym 
oraz ich rodzicom.
 
    
Linki
STOWARZYSZENE POMOCY 
DZIECIOM NADPOBUDLIWYM
" ale nasze " 
w Gorzowie Wielkopolskim
tel.504 830 900   mail:  adhdgorzow@op.pl

konto: BPH S.A.oddział w Gorzowie Wlkp.
nr 19 1060 0076 0000 3200 0109 5202
Rodzice piszą
Nauczyciele piszą
Strona główna
Problemy
Aktualności
wpisz się pokaż wpisy
Specjaliści
Kontakt